ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

28.7.11

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!!

Σε παλαιότερη ανάρτηση μου  http://christosvardakas.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
είχα υποστηρίξει ότι  με την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ισχύει σήμερα, (πδ 60/2007 ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι εκεί χαρακτηριζόμενες ως "Αναθέτουσες Αρχές" (μεταξύ των οποίων και τα Δημόσια) υποχρεούνται σε δημόσιο διαγωνισμό προ της συνάψεως συμβάσεων αντικειμένου πέραν ενός ωρισμένου ύψους.
 Η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πδ 60/2007, οι αντίστοιχες διατάξεις των Συνθηκών και της λοιπής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ρητώς και ειδικώς προστατεύουν το καθεστώς της εσωτερικής αγοράς και την αρχή της διαφανείας που πρέπει να κυριαρχεί σε αυτή. Είναι δηλ. εκ των βασικών αξόνων, αν μη ο πλέον βασικός, της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων ωρισμένου ύψους από το Δημόσιο και από οργανισμούς «δημοσίου δικαίου» (όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται από την οδηγία) να διενεργούνται διαγωνισμοί και να δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας αυτής.
Και ενώ κατά κόρον η Κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πλασάριζαν στο κοινό την ιδέα για ανάθεση της μελέτης του Ελληνικού στον Ισπανό αρχιτέκτονα Αθεμπίγιο και για την παραχώρηση της γης σε χρηματοοικονομικό όμιλο του Κατάρ για εκμετάλλευση με απ’ ευθείας ανάθεση προφανώς «αντελήφθησαν» αυτό που αρχικά εγνώριζαν,  ότι δηλ. αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω δικαίου αφ΄ ενός εσωτερικού και αφ΄ ετέρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Και έτσι χθες αιδημόνως ανεκοίνωσαν την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού!
 Αυτά είπε ο κ. Σπ. Πολάλης Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και αναδημοσιεύει η χθεσινή Καθημερινή στον εξής σύνδεσμο.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_27/07/2011_450574


Τι συνέβη ώστε να μεταβάλουν γνώμη και να εγκαταλείψουν τις πράξεις απ' ευθείας αναθέσεως που είχαν αρχικά προκρίνει αντί του διεθνούς διαγωνισμού;
Υπενθυμίζω  ότι εγράφη ότι και στενά συγγενικά πρόσωπα ανωτάτου κρατικού αξιωματούχου είχαν ενδιαφερθεί (με την καλή έννοια βεβαίως) για την ανάθεση της δουλειάς στον όμιλο του Κατάρ;    

Δημοσίευση σχολίου