ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

25.10.08

Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΕΤΑΙ..

Διαβάζω στη σημερινή Καθημερινή και σε δημοσίευμα της κ. Φ. Καλλίρη με τίτλο «Στο Δημόσιο η κυριότητα της Βιστωνίδας».
«…Η πρόεδρος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, η οποία εκδίκασε την υπόθεση, φέρεται να καθυστέρησε αναιτιολόγητα, μη εκδίδοντας ποτέ την απόφαση αυτή. Ο επιθεωρητής των δικαστηρίων κ. Παπανικολάου εκτιμά ότι η συγκεκριμένη δίκη στις 5.11.2003 μεταξύ Δημοσίου και της Μονής έκλεισε με μη νόμιμο τρόπο.
Δέχθηκε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου όφειλε να είχε δημοσιεύσει την απόφαση υπέρ του Δημοσίου αφού είχε ολοκληρωθεί η διάσκεψη των τριών δικαστών (το αποτέλεσμα ήταν 2-1 σε βάρος της Μονής) κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να υπάρξει παραίτηση ή συμβιβασμός μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρά μόνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Eπικαλείται μάλιστα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει κρίνει στο παρελθόν πως δεν επιτρέπεται παραίτηση των αντίδικων πλευρών, από τη στιγμή που έχει συζητηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Έδωσε δε εντολή να δημοσιευθεί τώρα η απόφαση η οποία αποκαθιστά το Δημόσιο στα δικαιώματα που είχε επί των εκτάσεων της λίμνης Βιστωνίδας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν στη συνέχεια να γίνουν οι ανταλλαγές με άλλα ακίνητα του Δημοσίου.
Κατά το διατακτικό της απόφασης αυτής αναγνωρίζεται, κατά πλειοψηφία, η κυριότητα της Μονής μόνο σε 1.720 στρέμματα της νησίδας Αντά Μπουρού από τα 27.044 που διεκδικούσε η Μονή.
Σημειώνεται ότι η απόφαση θα δημοσιευθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης με διαφορετική δικαστική σύνθεση, όπως τούτο προβλέπεται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις, δεδομένου ότι οι δικαστές που μετείχαν στη συνεδρίαση και στη διάσκεψη για έκδοση της απόφασης αυτής δεν υπηρετούν πλέον σε αυτό το δικαστήριο….».


Παρατηρούνται τα εξής:
1. Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν μπορεί κατά το Σύνταγμα να δώσει εντολή σε Πρωτοδίκες και σε Πρόεδρο Πρωτοδικών οι οποίοι απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Αντιθέτως προς την Εισαγγελική Αρχή την οποία χαρακτηρίζει η ιεραρχική εξάρτηση και το ενιαίο.
2. Μόνον ο Λάζαρος νεκραναστήθηκε. Και αυτός μετά τριήμερο ταφή! Εδώ πως θα νεκραναστηθεί δικαστική απόφαση μετά οκτώ έτη ταφής;
3. Τα περιουσιακά δικαιώματα (όπως αυτά περί των οποίων η σχετική δίκη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης) είναι ελευθέρως απαλλοτριωτά. Επομένως οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν στην μη έκδοση αποφάσεως και μετά την συζήτηση της υποθέσεως και μετά την διάσκεψη του Δικαστηρίου ακόμη. Φτάνει να μην έχει δημοσιευθεί απόφαση.
4. Αλλά και εάν ακόμη έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση οι διάδικοι μπορούν να μην την εφαρμόσουν (για οποιονδήποτε λόγο κρίνουν) με κοινή τους συμφωνία. Διάφορο το ζήτημα της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει μη νόμιμες διοικητικές πράξεις και δεν κρίνει επί ιδιωτικών διαφορών όπως τα Πολιτικά Δικαστήρια. Ευλόγως λοιπόν κρίνει το ΣτΕ στις δημοσίου δικαίου διαφορές που εκδικάζει (εν όψει του δημοσίου συμφέροντος να μην παραμένουν ανέλεγκτες και ενεργές παράνομες διοικητικές πράξεις) ότι ο αιτών την ακυρότητα διοικητικής πράξεως μπορεί να παραιτηθεί μονομερώς της αιτήσεώς του το πολύ μέχρι της συζητήσεως της. Στα Πολιτικά Δικαστήρια υπάρχει αντίθετος, σταθερά και ανεξαίρετος νόμιμος παγία πρακτική η οποία επιτρέπει στους διαδίκους με κοινή τους δήλωση να ζητούν από το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου συνεζητήθη η υπόθεση τους να μην εκδώσει απόφαση επί της διαφοράς του. Τότε η συζήτηση της υποθέσεως θεωρείται ματαιωμένη και επιστρέφονται στους διαδίκους οι δικογραφίες τους. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει προηγούμενο Δικαστού, περιλαμβανομένου και του κ. Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος στην διάρκεια της υπηρεσίας του να μην ακολούθησε παγίως και ανεξαιρέτως την (νόμιμη) πρακτική αυτή. Γιαυτό γράφω ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται..
5. Από το δημοσίευμα –και υπό την αίρεση της ακριβείας του- προκύπτει ότι έχει γίνει διάσκεψη. Δεν προκύπτει ότι έχει καταρτισθεί και υπογραφεί το πρακτικό της διασκέψεως ούτε ότι έχει καταρτισθεί και υπογραφεί το σχέδιο της αποφάσεως. Εάν δεν έχει καταρτισθεί και υπογραφεί το πρακτικό της διασκέψεως είναι φανερό ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Ο νόμος προβλέπει την αντικατάσταση μέχρις ενός μέλους του Δικαστηρίου στην υπογραφή του πρακτικού της διασκέψεως εάν αυτό απεβίωσε, μετετέθη ή έχει άδεια. Όχι περισσοτέρων. Εδώ όλα τα μέλη της συνθέσεως έχουν μετατεθεί. Αλλά και εάν ακόμη έχει υπογραφεί το πρακτικό της διασκέψεως είναι μάλλον προφανές από το δημοσίευμα ότι δεν έχει καταρτισθεί και υπογραφεί το σχέδιο της αποφάσεως. Το σχέδιο της αποφάσεως που περιέχει το αιτιολογικό και το διατακτικό της αποφάσεως συντάσσεται μετά την ψηφοφορία υπό του Εισηγητού Δικαστού και υπογράφεται από αυτόν και τον Πρόεδρο ο οποίος και το χρονολογεί. Το σχέδιο αυτής της αποφάσεως τώρα ποιος θα το συντάξει αφού τόσον ο Πρόεδρος όσον και ο Εισηγητής έχουν μετατεθεί; Και με ποία ημερομηνία θα χρονολογηθεί ώστε να μην υποπέσει ο χρονολογών (επί, τυχόν, προχρονολογήσεώς του) στο ποινικό αδίκημα (κακούργημα) της πλαστογραφίας δημοσίου εγγράφου; Άλλωστε η νομοθεσία δεν προβλέπει την κατάθεση του σχεδίου της αποφάσεως προ της δημοσιεύσεώς της. Η απόφαση δημοσιεύεται σε δημοσία συνεδρίαση, παίρνει αριθμό δημοσιεύσεως και αναγράφεται στα σχετικά βιβλία. Οι νυν υπηρετούντες Δικαστές πως γνωρίζουν το σχέδιο της αποφάσεως της προ οκταετίας γενομένης διασκέψεως υπό άλλων Δικαστών ώστε να το δημοσιεύσουν σε δημοσία συνεδρίαση;
6. Επομένως δεν είναι αναγκαίο να γίνει όλη αυτή η μεθόδευση. Εάν το Δημόσιο θεωρεί ότι μετά τις πράξεις ανταλλαγής, τις αναγνωρίσεις κλπ διαθέτει (ή διατηρεί μάλλον!!) δικαιώματα επί της ενδίκου εκτάσεως μπορεί, (αφού η κατά το 2003 συζήτηση της αγωγής της Μονής θεωρείται ματαιωθείσα) με νέα κλήση να ζητήσει από το Πολυμελές Πρωτοδικείο την συζήτηση της ίδιας αγωγής. Άλλωστε και η Μονή μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της -με τις πιο πάνω μεθοδεύσεις, που θεωρώ ότι θα γελοιοποιήσουν τα Ελληνικά Δικαστήρια- εκδοθησομένης αποφάσεως.
7. Ανεξαρτήτως όμως των ανωτέρω (που και από μόνα τους φτάνουν) έστω ότι μετά 8 χρόνια νεκρανασταίνεται ως νέος Λάζαρος η αποβιώσασα διαφορά. Η Μονή θα ασκήσει βεβαίως έφεση. Και επί πλέον των αρχικών ισχυρισμών της (δεν γνωρίζω βεβαίως τι αρχικούς ισχυρισμούς είχε και το βάσιμό τους!!) μπορεί πάντως οψιγενώς να ισχυρισθεί βασίμως μάλιστα και ότι με την πράξη ανταλλαγής το Δημόσιο απεδέχθη την αγωγή της και τα δικαιώματά της επί της επιδίκου εκτάσεως. Η και με σιωπηρό τρόπο αποδοχή της αγωγής υπό του εναγομένου κατά τον νόμο αποτελεί λόγο καταργήσεως της δίκης. Πράγματι το Δημόσιο εδέχθη την επίδικο έκταση προς ανταλλαγή εν γνώσει της προηγηθείσης αντιδικίας και εν όψει και των διαφόρων διοικητικών πράξεων οργάνων του (Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενδεχομένως και άλλων) που ανεγνώρισαν την σχετική κυριότητα της Μονής. Μάλιστα δεν θα εκπλαγώ, (το αντίθετο θα με εξέπληττε!! επειδή αυτό αποτελούσε στοιχειώδη υποχρέωση των νομικών παραστατών της Μονής), εάν στην πράξη ανταλλαγής έχει καταχωρηθεί και ρητή δήλωση του Δημοσίου περί αποδοχής της αγωγής της Μονής, όπως είχε γνωμοδοτήσει (ομοφώνως μάλιστα) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και ναι μεν μπορεί το Δημόσιο να βρει «πρόθυμους» Δικαστές στην Ελλάδα να υποστηρίξουν οτιδήποτε αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται αυτό να συμβεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) αφ΄ ενός μεν κατοχυρώνει την αρχή «της δίκαιης δίκης» και αφ΄ ετέρου προστατεύει τα δικαιώματα (τόσον τα εμπράγματα όσον και τα ενοχικά) όλων των διαβιούντων στα συμβληθέντα Κράτη Μέλη. Και από την νομολογία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο έχει πικρή πείρα σε μία σειρά υποθέσεων (Περιουσία μονών, Βασιλικά κτήματα, καθημερινές περιπτώσεις ιδιωτών).
8. Αναφέρομαι τέλος σε πρόσφατη ανάρτησή μου με τίτλο ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ επ’ ευκαιρία της εξαγγελίας της μονομερούς ανακλήσεως υπό του Δημοσίου των σχετικών με την υπόθεση της λίμνης Βιστωνίδας διοικητικών πράξεων. Βγαίνει επιλέγοντας τον τίτλο της αναρτήσεως αυτής. Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΕΤΑΙ..

10.10.08

«Θα ξαναερωτευτείτε τον Εθνικό μας Κήπο»

«Θα ξαναερωτευτείτε τον Εθνικό μας Κήπο»
Αντιγράφω αποσπάσματα από την έντυπη έκδοση της σημερινής Καθημερινής και από το άρθρο της Έλενας Καρανάτση.
«Θα σας κάνουμε να ξαναερωτευτείτε τον Εθνικό μας Κήπο». Αυτή την υπόσχεση έδωσε χθες ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοινώνοντας το έργο ανάπλασης του Εθνικού Κήπου, που μετρά 170 χρόνια ζωής……..Τη χρηματοδότηση του έργου έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο η Νομαρχία Αθηνών, η οποία θα διαθέσει το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης του έργου….»……Ο Εθνικός Κήπος είναι η βιτρίνα της Αθήνας», τόνισε ο νομάρχης Αθηνών κ. Γιάννης Σγουρός και περιέγραψε τη μορφή του νέου κήπου, όπου προβλέπεται περίφραξη, αντικατάσταση του υλικού των μονοπατιών με ειδικό χώμα (Κουρασάνι), εγκατάσταση φωτισμού στους δρόμους, τους πεζόδρομους, τις πλατείες. Επιπλέον, θα υπάρξουν νέες ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης εγκαταστάσεις αποχέτευσης, καθαρισμού του νερού, αλλά και ασθενών ρευμάτων (δίκτυα τηλεφώνων, μεγαφωνικά κ. ά). Παράλληλα, θα επιστρωθούν δάπεδα σκληρών επιφανειών, όπως δρόμων, πλατειών με πλακοστρώσεις και κυβόλιθους, ενώ θα δημιουργηθεί ένας μικρός ζωολογικός κήπος και βοτανολογικό μουσείο. Επιπλέον, προβλέπεται συντήρηση των κτιρίων και … επέκταση της παιδικής… χαράς.».
Γνωρίζοντας την αισθητική του Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας φανταζόμαστε τι θα δουν τα μάτια μας..
Νέα κτίρια (κομψά διατυπώνεται «συντήρηση των κτιρίων και επέκταση της παιδικής χαράς» σε βάρος του πρασίνου βεβαίως!!). Αντί να κατεδαφιστούν μερικά από τα υπαρχοντα!!).
Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, κυβόλιθοι, γρανίτες, αντικατάσταση του υλικού των μονοπατιών με Κουρασάνι (γιατί;), εγκατάσταση φωτισμού στους δρόμους (θα γίνουν και δρόμοι για να περνούν οχήματα;) στους πεζόδρομους (γιατί αφού το βράδυ ο Κήπος- και ορθώς- κλείνει!!), στις πλατείες. Πλακοστρώσεις και οτιδήποτε άλλο άχρηστο και άσχημο που θα επιτύχει όμως να περάσουν γρήγορα και ρυθμικά από τις τσέπες των φορολογουμένων στις τσέπες του εργολάβου 7.500.000 ευρώ!!
Μόνο για ανέγερση θεάτρου δεν μίλησαν, όπως δοκιμάζουν να κάνουν στο Άλσος Παγκρατίου!!. Ίσως αυτό περιμένουν να το κάνουν σε δεύτερη φάση!!
Από δεκαετίες πηγαίνω καθημερινά στο γραφείο μου (που είναι στην Πλατεία του Συντάγματος) από το σπίτι μου (που είναι επίσης στο κοντά Κέντρο) βαδίζοντας μέσα από τον Κήπο. Μακαρίζω καθημερινώς την Βασίλισσα Αμαλία για το δώρο που έκανε στην Αθήνα! Τον Εθνικό (πρώην Βασιλικό) Κήπο. (Μαζί με την σημερινή Γεωπονική Σχολή και την έκτασή της, τότε Βασιλικό Βοτανικό Κήπο, και τον Πύργο Βασιλίσσης, το σημερινό «πάρκο Α. Τρίτση»).
Μακαρίζω επίσης και τον εαυτό μου που ζω στην Αθήνα. Και νιώθω περήφανος επειδή καθημερινά βαδίζω στις όχθες και στην περιοχή του Ιλισού στα μέρη που βάδιζαν και δίδασκαν ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Σήμερα η ξυνωρίς Κακλαμάνη-Σγουρού με απειλεί με μεγαφωνικές εγκαταστάσεις (δεν τους φτάνουν τα αηδόνια και τα κοτσύφια του Κήπου;), με κυβολίθους, με πλακοστρώσεις, κλπ κλπ.. Θα αφαιρεθούν δηλ. οι σπανίας κομψότητος παλαιές και ωραιότατα φθαρμένες από τον χρόνο (170 χρόνια πέρασαν!!) μαρμάρινες πλάκες της εισόδου του Κήπου από την λεωφόρο Αμαλίας και θα αντικατασταθούν με (Λιαλιωτείου αισθητικής) τσιμέντινους κυβόλιθους και απαστράπτοντες και γλιστερούς γρανίτες;
Η εγκατάσταση φωτισμού με κάνει να πιστεύω ότι σκοπέυουν να κρατούν τον Κήπο ανοιχτό και τα βράδυα!! Και έτσι ο Κήπος θα καταλήξει σε κέντρο ομοφυλικού και ετεροφυλικού αγοραίου έρωτα, ψωνίσματος και "αλληλογνωριμιών", εμπορίας ναρκωτικών από λευκούς και εγχρώμους κλπ κλπ
Διασκεδάζω ιδιαιτέρως με τον Νομάρχη κ. Σγουρό. Αυτός μας διασκέδαζε με το show που έδινε μπροστά από τα τσιγκέλια στην αγορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λόγω της νίλας του από το ντοπάρισμα της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών (στην οποία οφείλει την πολιτική του ανέλιξη ως επικεφαλής της αντιστοίχου Ομοσπονδίας) είχε χαθεί για ένα διάστημα από τους προβολείς των καναλιών!! Τώρα πιστεύοντας (δικαίως) ότι όλα ξεχάστηκαν ξαναχτύπησε!!
Η ύπαρξη ενός τόσον σοβαρού προσώπου, όσον ο κ. Ι. Κωστόπουλος αποτελεί βεβαίως εγγύηση. Αλλά πόσο θα μπορεί ο κ. Κωστόπουλος να αντέξει χωρίς να παραιτηθεί;
Κλείνω με το εξής: Τα «έργα» έχουν σιγά-σιγά αρχίσει. Παρετήρησα χθες μία ομάδα εργαζομένων στον Κήπο (προς την είσοδο της Λ. Αμαλίας) να τοποθετούν μία βάνα της Πυροσβεστικής. Ήσαν δύο οι οποίοι έκαναν ότι εργάζονται και τρεις οι οποίοι, καπνίζοντας, τους παρατηρούσαν (Επιστάτες;). Άλλοι δύο οδηγοί σε μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα περίμεναν και αυτοί την σειρά τους παρατηρώντας. Σύνολο 7 εργαζόμενοι.. Τους είδα χθες. Τους είδα και σήμερα να συνεχίζουν την ίδια «δυσκολότατη» εργασία, της τοποθετήσεως μίας βάνας της Πυροσβεστικής.. Πιθανόν να συνεχίζουν αύριο ή, αν δεν εργασθούν αύριο λόγω της αργίας του Σαββάτου, ίσως και την Δευτέρα..


4.10.08

ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝΟ Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξήγγειλε χθες τα μέτρα τα οποία η Κυβέρνηση θα λάβει κατά της Μονής του Βατοπεδίου.
Και τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
Την διοικητική ανάκληση όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Και την (νομοθετικώς) ακύρωση των συμβολαιογραφικών μεταβιβάσεων ακινήτων μεταξύ του Δημοσίου και της (αντισυμβληθείσης) Μονής καθώς και μεταξύ της Μονής και τρίτων αγοραστών.

Καλά δεν έχουν πληροφορήσει τον (Δικηγόρο το επάγγελμα) κύριο Πρωθυπουργό;
Ότι τα μέτρα αυτά μπορούσε να λάβει μόνον ο Σουλτάνος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (και αυτός) μόνον προ της θεσπίσεως Συντάγματος;; (Αυτός όμως μπορούσε και να σουβλίσει τον Εφραίμ, δίκην Αθανασίου Διάκου!!).
Ότι σήμερα στην Ελλάδα υπό την ισχύ του Συντάγματος που προστατεύει την ιδιοκτησία και τις αρχές της ισότητος, της (οικονομικής) ελευθερίας, της αιτήσεως παροχής δικαστικής προστασίας, της εμπιστοσύνης κλπ κλπ αυτό είναι εντελώς ακατόρθωτο;;
Και ότι εάν, τυχόν, κατόρθωνε να βρει εδώ ριψάσπιδες (και «πρόθυμους!!») «Δικαστές» (διόλου απίθανο!) η Χώρα θα έσπαγε τα μούτρα της στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο επειδή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στην οποία η Ελλάς έχει προσχωρήσει) προστατεύει αποτελεσματικά και τις Αρχές αυτές και επί πλέον επεκτείνει την προστασία όχι μόνον στα εμπράγματα αλλά και στα ενοχικά δικαιώματα;;..
Κι’ έχει ξεχάσει ο κύριος Πρωθυπουργός κάποιο ιδιόρρυθμο μεγαλοϋπουργό του ΠΑΣΟΚ (που κατέληξε δήμαρχος της Ν.Δ.!!) πως έσπασε τα μούτρα του στο Στρασβούργο (με αποτέλεσμα την εξευτελιστική αποπομπή του από Α. Παπανδρέου) όταν, με αντίστοιχες αντισυνταγματικές μεθόδους, (αφού βρήκε «πρόθυμους Δικαστές» στο εσωτερικό) προσπάθησε να βάλει χέρι στην περιουσία μερικών Μονών;
Επομένως η κίνηση αυτή είναι κίνηση απλώς επικοινωνιακής τακτικής -την οποία οι σοβαροί άνθρωποι βεβαίως δεν πιστεύουν- και όχι αντιμετωπίσεως του προβλήματος.
Και αντιθέτως η κίνηση αυτή ζημιά θα φέρει στην Χώρα αφού θα εμφανίσει την Ελληνική Κυβέρνηση να έχει γραμμένη εκεί που δεν πιάνει μελάνι την έννοια του Νομικού Πολιτισμού..
Με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο οι λιγοστές (ξένες και εγχώριες) επενδύσεις στην Ελλάδα αφού ο (ξένος ή εγχώριος) επενδυτής θα πιστεύει ότι εάν δυσαρεστηθεί (ή/και αλλάξει γνώμη) ο Σουλτάνος γραπτές συμφωνίες, Συντάγματα και Διεθνείς Συμβάσεις πάνε περίπατο..

2.10.08

ΑΠΟΡΙΑ


Εφ΄ όσον οι Βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος (άρθρο 51 παρ. 2 του Συντάγματος) και όχι το κόμμα με τους συνδυασμούς του οποίου εξελέγησαν.
Εφ΄ όσον οι Βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των εκλογών μέχρι της λήξεως της Βουλευτικής Περιόδου (άρθρο 53 παρ. 1 του Συντάγματος). Και
Εφ΄ όσον οι Βουλευτές έχουν (άρθρο 60 παρ. 1 του Συντάγματος) απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση (η θεμελιώδης διάταξη του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος) και επομένως έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το κόμμα τους, να προσχωρούν σε άλλο κόμμα ή να παραμένουν ανεξάρτητοι.
Ποιος θηριώδης Νομικός Εγκέφαλος έπεισε τον κ. Πρωθυπουργό πρώτα να διαγράψει τον Βουλευτή κ. Δαϊλάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. και ύστερα να του ζητήσει να παραιτηθεί (μετά την διαγραφή του και εκτός Ν.Δ. ευρισκομένου πλέον) από το Βουλευτικό αξίωμα;
Και εάν, τυχόν, ο κ. Δαϊλάκης, μετά την διαγραφή του από το κόμμα της Ν.Δ., παρητείτο ως Βουλευτής γιατί στην θέση του θα ανεδεικνύετο Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Δράμας ο 1ος επιλαχών της Ν.Δ.;;Από κόμμα δηλ. στο οποίο δεν ανήκε πλέον ο κ. Δαϊλάκης!!.