ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

4.4.11

TO DUBAI (Η ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΡ) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ." ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ"!!Από την πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση της κ. Α. Δεληγιάννη που θα βρεθείτε πληκτρολογώντας τον τίτλο  πληροφορούμαστε ότι ήδη έχει ήδη εκπονηθεί από την εταιρεία του Ισπανού Αρχιτέκτονα κ. Αθεμπίγιο (που ενεργεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου) το προσχέδιο της μελέτης για την οικιστική εκμετάλλευση  του  Ελληνικού.
«Θαυμάζουμε» (με τον δέοντα καγχασμό!!) στην ανάρτηση τους πύργους (αισθητικής Dubaï) που (στην σεισμοπαθή Αττική) προβλέπει το προσχέδιο της μελέτης.
Στην ανάρτησή μου όμως αυτή δεν ασχολούμαι με τα γελοία αυτά   κατασκευάσματα.
Ενώ ασχολούμαστε (μας απασχολούν;) με τα υποβρύχια που γέρνουν μας εφόρεσαν νέες «υποβρύχιες» και αδιαφανείς  συμβάσεις και  ετοιμάζονται  να μας φορέσουν μεγαλύτερες ακόμη…
Θυμάμαι ότι τις πρώτες ημέρες της νέας διακυβερνήσεως του ΓΑΠ μας επεσκέφθη ο κ. Αθεμπίγιο και μαζύ με τον Πρωθυπουργό επεσκέφθησαν το Ελληνικό και εξήγγειλαν την "αξιοποίησή του".
Με την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ισχύει σήμερα, (πδ 60/2007 ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι εκεί χαρακτηριζόμενες ως "Αναθέτουσες Αρχές" (μεταξύ των οποίων και τα Δημόσια) υποχρεούνται σε δημόσιο διαγωνισμό προ της συνάψεως συμβάσεων αντικειμένου πέραν ενός ωρισμένου ύψους.
 Η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πδ 60/2007, οι αντίστοιχες διατάξεις των Συνθηκών και της λοιπής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ρητώς και ειδικώς προστατεύουν το καθεστώς της εσωτερικής αγοράς και την αρχή της διαφανείας που πρέπει να κυριαρχεί σε αυτή. Είναι δηλ. εκ των βασικών αξόνων, αν μη ο πλέον βασικός, της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων ωρισμένου ύψους από το Δημόσιο και από οργανισμούς «δημοσίου δικαίου» (όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται από την οδηγία) να διενεργούνται διαγωνισμοί και να δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας αυτής.
Τέτοιος δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης αυτής του Ελληνικού στην εταιρεία του κ. Αθεμπίγιο δεν έγινε εξ όσων γνωρίζει ο μέσος προσεκτικός αναγνώστης των εφημερίδων.
Εάν, τυχόν, έγινε ας μας πληροφορήσουν που εδημοσιεύθη και ποιοί έλαβαν μέρος..
Πρόκειται επομένως για άκυρη, κατά παράβαση τόσον του Ελληνικού όσον και του Ευρωπαϊκού δικαίου, σύμβαση και καλούνται ο Δ.Σ.Α., το Τ.Ε.Ε. και οι σοβαρές «ακτιβιστικές» οργανώσεις (όχι βεβαίως οι χρηματοδοτούμενες από το ΥΠΕΞ Μ.Κ.Ο. των ημετέρων) να προσβάλλουν την σύμβαση ενώπιον των Δικαστηρίων και να την καταγγείλουν ενώπιον της Ε.Ε.
Τα ανωτέρω δεν σημαίνουν ότι είμαι κατά της εκποιήσεως του Ελληνικού. Ούτε και θεωρώ τις ανοησίες περί του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού πάρκου στον κόσμο σοβαρά πράγματα. Για δύο κυρίως λόγους: α. "Δει δη χρημάτων ω άνδρες Αθηναίοι" είναι ο πρώτος και κύριος (Φοβάμαι ότι σε λίγο οι Έλληνες θα ζητιανεύουμε) και β. Επειδή η θέση του Ελληνικού, το ανάγλυφο του Αθηναϊκού λεκανοπεδίου και οι επικρατούντες σε αυτό βορειοανατολικοί άνεμοι θα μεταφέρουν περιβαλλοντικά τα οφέλη από την λειτουργία του πάρκου όχι στο λεκανοπέδιο (που τα χρειάζεται!) αλλά στον Σαρωνικό κόλπο, που δεν τα χρειάζεται άλλωστε!!
Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα στην Αθήνα πρέπει να γίνονται στο κέντρο της πόλης και κυρίως στις πυκνοκατοικημένες περιοχές του ή, λόγω των επικρατούντων βορειοανατολικών ανέμων, στον βορειοανατολικό του άξονα..
Δημοσίευση σχολίου