ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

30.8.12

Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ SIEMENSΟ κ. Ι. Καράκωστας, ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών και προσφάτως διορισθείς ως νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, διακρίνεται για το μεγάλο και σημαντικό συγγραφικό έργο του, για την βαθειά επιστημοσύνη του και τις αναμφισβήτητες ικανότητές του. Διαθέτει, δικαιολογημένα επομένως, λίαν ηυξημένο κύρος στον νομικό κόσμο της Χώρας. Δεν είναι από τους Καθηγητές εκείνους που ανεδείχθησαν ελέω πολιτικών ή/και άλλου είδους γνωριμιών, μέσω των γνωστών ομάδων καταλήψεως θέσεων που έδρασαν στα ΑΕΙ την τελευταία τριακονταετία κλπ. Το περιεχόμενο όμως της εξωδίκου προσκλήσεως που με ημερομηνία 28.8.1012 έστειλε στην Αυγή (δημοσιεύεται στην εφημερίδα  αυτή της 29.8.2012) και οι εξηγήσεις που δίνει σχετικά με το ζήτημα της επαγγελματικής συνεργασίας του με την SIEMENS νομίζω ότι τον αδικούν  τόσο ως διαπρεπή νομικό κύρους όσο και ως νομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ιδιότητα που του επιβάλλει να επιδεικνύει, πλην άλλων, και άκρως ηυξημένη ευαισθησία χάριν της προστασίας του Πρωθυπουργού.
Στην απάντηση του αυτή δεν δίνει πλήρεις εξηγήσεις για το συνολικό ζήτημα. Αλλά και η εξήγησή του για την αμοιβή του των 30.000 Γερμανικών μάρκων από την SIEMENS δεν μου φαίνεται επαρκής. Υποστηρίζει ο κ. Ι. Καράκωστας ότι « Η δικηγορική μου αμοιβή των 30.000 μάρκων, ήτοι 15.000 ευρώ, αφορούσε υπόθεση της μητρικής εταιρείας (Siemens Μονάχου) και φορολογήθηκε νομίμως και διαφανώς στη Γερμανία…». Πλην όμως επειδή ο κ. Ι. Καράκωστας είναι εγκατεστημένος φορολογικώς ως επιτηδευματίας στην Ελλάδα ώφειλε κατά τον Κ.Β.Σ. να εκδώσει για την αμοιβή του αυτή απόδειξη παροχής υπηρεσιών και να φορολογηθεί σχετικώς στην Ελλάδα, επί τη βάσει δε της ΕλληνοΓερμανικής Συμβάσεως αποφυγής διπλής φορολογίας να εκπέσει από τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές τον σχετικό φόρο που επλήρωσε στην Γερμανία. (Εάν επρόκειτο περί παροχής υπηρεσίας στην Γερμανία, γεγονός που δεν είναι γνωστό επειδή  ο κ. Καράκωστας δεν προσδιορίζει την αιτία της αμοιβής του. Εάν επρόκειτο όμως περί υποθέσεως  της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αμοιβή ήταν φορολογητέα μόνον στην Ελλάδα). Επομένως ο κ. Ι. Καράκωστας προφανώς θα επιδείξει καλούμενος την σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών που έκτοτε (άμα τη καταβολή της αμοιβής του) εξέδωσε και στην οποία ασφαλώς θα εξειδίκευσε το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών και την συγκεκριμένη υπόθεση που αφορούσε.
Στην κριτική που του γίνεται στο ζήτημα της παροχής υπηρεσιών του στην Siemens επί Χριστοφοράκου ο κ. Ι. Καράκωστας δεν απαντά στην εξώδικη δήλωσή του αυτή. Φέρεται όμως να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι επειδή ο Χριστοφοράκος δεν τον εδέχετο κατήγγειλε ό ίδιος την σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία που είχε με την Siemens. Η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία κατά νόμο καταρτίζεται και λύεται υποχρεωτικώς εγγράφως. Αντίγραφα της συμβάσεως υποβάλλονται εντός συντόμου προθεσμίας υποχρεωτικώς στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και στην Δ.Ο.Υ.  Στην υπεύθυνη δε δήλωση των δικηγόρων που υποβάλλουν προς τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ο δικηγόρος απαντά σε ερώτημα για την, τυχόν, ύπαρξη συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία. (Ψευδής  δήλωση τιμωρείται ποινικώς και πειθαρχικώς). Επίσης με την ετησία φορολογική δήλωση του δικηγόρου υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση του επιτηδευματίου πελάτη του περί των αμοιβών που κατέβαλε στον δικηγόρο και περί του παρακρατηθέντος και αποδοθέντος στην Δ.Ο.Υ. φόρου. Τέλος η αμοιβή του δικηγόρου από παγία αντιμισθία δεν δηλώνεται φορολογικώς ως αμοιβή από ελευθέριο επάγγελμα αλλά ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Επομένως η ύπαρξη, η λύση και η διάρκεια της συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία αποδεικνύεται με έγγραφα που έχουν βεβαία χρονολογία.


Δημοσίευση σχολίου