ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

31.3.10

ΑΚΑΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΕΜ. ΡΟΪΔΗΣ

Εν τω θεάτρω Απολλωνος η κυρία Μ.Κ. έλεγεν χθες εις το επιτελείον αυτής: «Μετ΄ ολίγας ημέρας αναχωρώ εις Ευρώπην προς θεραπείαν του βασανίζοντός με νοσήματος της κ α ρ δ ί α ς». Η τοιαύτη φράσις εκ των χειλέων της ρηθείσης κυρίας επροξένησεν ημίν την αυτήν εντύπωσιν, ως εάν ηκούομεν τον κ. Γρίβαν παραπονούμενον ότι πάσχει ρευματισμούς εις την δεξιάν χείραν.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1875

ΣΗΜΕΙΩΣΗ TOY BLOG
Ο Γρίβας εστερείτο δεξιάς χείρας.
Δημοσίευση σχολίου