ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

28.4.10

ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ ΙΙ

Την 14.3.2010 είχα σχολιάσει σε ανάρτησή μου με τον τίτλο ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ ένα σκανδαλώδες προεδρικό διάταγμα με το οποίο χαρίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης (και άλλων τινών ηχηρών), επιβληθείσες από τα Δικαστήρια ποινές και αίρονται οι συνέπειες των καταδικών υπέρ ωρισμένων προσώπων. Μεταξύ αυτών ανεφέρετο και η κ. Μπριγκίτε Παπασταύρου. Συγκεκριμένως με το πδ αυτό, και πλην των άλλων, αίρονται και οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από ωρισμένες καταδίκες της ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Μπριγκίττας το γένος Μ. ΛΕΒΗ, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για την συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών "ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." (νυν ΑΓΡΟΤΗΜΑ ΑΕ)και "ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΗΣ Ανώνυμη− Εμπορική− Τεχνική − Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή Εταιρεία" που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και για την ίδρυση από την ίδια Εταιρείας υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε είδους έννομες συνέπειες αυτών.
Η χθεσινή Καθημερινή (σελ. 26) δημοσίευε περίληψη πορίσματος εκθέσεως του Σώματος των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοικήσεως για την κρατικής ιδιοκτησίας "ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." (σήμερα ΑΓΡΟΤΗΜΑ ΑΕ)και για την κ. Μπρ. Παπασταύρου.
Σύμφωνα με το πόρισμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 450.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι 18,68 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 620.000 ευρώ και βαίνουν αυξανόμενες. Το σύνολο του κεφαλαίου όπως αναφέρεται στο πόρισμα διατέθηκε σε αμοιβές της προέδρου Μπριγκίττας Παπασταύρου (μισθός 5.557 ευρώ, μηνιαίως, συν 800 ευρώ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.) και μελών του Δ.Σ. (800 ευρώ μηνιαίως έκαστος για συμμετοχή σε συνεδριάσεις), δαπάνες διαμόρφωσης των γραφείων της εταιρείας, προμηθειών και μετακίνησης στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζω ότι οι συνέπειες των πράξεων ήρθησαν κατά το πδ «προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για την συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών "ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." και "ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΗΣ Ανώνυμη− Εμπορική− Τεχνική − Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή Εταιρεία" που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και για την ίδρυση από την ίδια Εταιρείας υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε είδους έννομες συνέπειες αυτών.
Τι τους θέλουμε τους νόμους και τα Δικαστήρια;;;

Δημοσίευση σχολίου