ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

22.3.15

ΒΗΜΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ. ΕΡΓΟΛΑΒΙKΕΣ ΔΙΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

Στο ΒΗΜΑ της Κυριακής (22.3.2015) επικρίνεται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Κατρούγκαλος ότι την ημέρα της ορκωμοσίας του ως Υπουργού κατέθεσε στον ΔΣΑ σύμβαση εργολαβίας δίκης με επιδίωξη την διεκδίκηση αμοιβής μισθωτών κατά του Δημοσίου. Κατά το δημοσιευθέν κείμενο η αμοιβή θα εισπράττεται ακόμη και όταν οι επιδιωκόμενες αποδοχές καταβληθούν στον αντισυμβαλλόμενο λόγω νομοθετικής ρύθμισης.
Με το άρθρο 60 του Κώδικος περί Δικηγόρων πράγματι επιτρέπεται (κατ΄ εξαίρεση) να συμφωνείται η αμοιβή του Δικηγόρου σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της δίκης. Ο Δικηγόρος στην περίπτωση αυτή όμως αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεξάγει την δίκη από του πρώτου βαθμού (Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο) μέχρι και τελεσιδικίας. Δηλ. μέχρι και του Εφετείου και, αν προσβληθεί η εφετειακή απόφαση με αναίρεση που τυχόν ευδοκιμήσει, μέχρι της τελικής επικυρώσεως της εφετειακής αποφάσεως.
Με το άρθρο 32 του ιδίου Κώδικα οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές των Α.Ε.Ι. υπόκεινται σε καθεστώς μερικής αναστολής της δικηγορικής τους ιδιότητος. Μεταξύ των άλλων περιορισμών δεν μπορούν να παρίστανται σε Δικαστήρια του 1ου βαθμού δικαιοδοσίας (Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία).
Κατά συνέπεια και κατ΄ αβίαστη ερμηνεία της διατάξεως δεν δικαιούνται και να συνάπτουν συμβάσεις εργολαβίας δίκης οι δικηγόροι Καθηγητές ή Αναπληρωτές ΑΕΙ επειδή δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τους αντισυμβαλλομένους τους ενώπιον των Δικαστηρίων του 1ου βαθμού δικαιοδοσίας .
Αυτά και ουδέν έτερον. Ουκ εν τω πολλώ το ευ.
Κάθε αντίθετη σκέψη είναι νομίζω σόφισμα.
Πάντως καλό είναι ο κ. Κατρούγκαλος Καθηγητής της Νομικής Σχολής, για να αποστομώσει τους επικριτές του, να επιτρέψει σε όσους, τυχόν, του το ζητήσουν την λήψη αντιγράφων από τον ΔΣΑ όλων των εργολαβικών δικών που τα τελευταία χρόνια έχει καταθέσει ο ίδιος ή εταιρείες στις οποίες συμμετέσχε ή συμμετέχει . Καθώς επίσης και να δώσει στη δημοσιότητα και τα σχετικά καταστατικά των εταιρειών του.
Αυτά χωρίς να υπεισέρχομαι στην ουσία της υποθέσεως για την οποία ελπίζω να έχει δίκαιο ο κ. Κατρούγκαλος (ο οποίος άλλωστε έχει επί του παρόντος και το τεκμήριο της αθωότητας) και να πρόκειται περί ψεύδους και πλαστογραφίας όπως εδήλωσε ο ίδιος σε διάφορα κανάλια. 

Δημοσίευση σχολίου