ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

24.10.09

ΣΥΝΕΠΕΙΑ!!


Αντιγράφει ο Φιλίστωρ από το φύλλο της Καθημερινής της 23.10-.2009.

"ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ: Αι από 15νθημέρου συντελούμεναι ζυμώσεις εις τό πολιτικόν παρασκήνιον τής αντιπολιτεύσεως, εξεδηλώθησαν χθές διά τής αναγγελίας υπό πρωινής εφημερίδος κατά τρόπον εντυπωσιακόν, τού επικειμένου –ίσως εντός τής εβδομάδος– σχηματισμού πολιτικού οργανισμού προωρισμένου να εξασφαλίση ομαλήν διαδοχήν τής παρούσης Κυβερνήσεως. Λέγεται ότι συνεπληρώθησαν χθές αι συνεννοήσεις και επετεύχθη συμφωνία. Ως εγνώσθη, εις τήν κίνησιν μετέχουν ο κ. Σοφ. Βενιζέλος, ακολουθούμενος, ως λέγεται, από τους περισσοτέρους βουλευτάς τού Κ.Φ., ο αρχηγός τού λαϊκού κοινωνικού κόμματος κ. Σ. Στεφανόπουλος και ίσως μέλη τινά τής Ν.Π.Κ. (Νέα Πολιτική Κίνησις). Επί κεφαλής τής όλης κινήσεως θα τεθή με σύνθημα τήν εξυγίανσιν, ο στρατηγός Γ. Γρίβας, τόν οποίον προβάλλουν ως διάδοχον ηγέτην, άν μη όλοι, οι περισσότεροι τών μετεχόντων τής κινήσεως.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ: Εις τάς ανωτέρω ζυμώσεις παρέμειναν ευθύς εξ αρχής αμέτοχοι οι κ.κ. Γ. Παπανδρέου και Σ. Μαρκεζίνης. Ο πρώτος φρονεί ότι η φθορά τής Κυβερνήσεως τόν προωθεί εις τήν ηγεσίαν τής δεξιάς και ο κ. Μαρκεζίνης ακολουθεί το χαραχθέν πρόγραμμά του, τής εντός τών αυστηρώς δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών πλαισίων προετοιμασίας τής ομαλής διαδοχής, με τήν ταχυτέραν δυνατήν ψήφισιν αδιαβλήτου εκλογικού νόμου και προσφυγήν εις εκλογάς. Ο μη αποκλεισμός τής εν ανάγκη συνεργασίας με τήν συμπολίτευσιν, υπό τών δύο ανωτέρω αρχηγών, πρό μέν τών εκλογών υπό τού κ. Παπανδρέου, μετά τάς εκλογάς δέ υπό τού κ. Μαρκεζίνη, έχει δώσει εν τώ μεταξύ λαβήν εις φήμας περί επικειμένης διευρύνσεως τής συμπολιτεύσεως διά τής συμμετοχής εις τήν Κυβέρνησιν τών κ.κ. Παπανδρέου και Μαρκεζίνη. Αι φήμαι εν τούτοις αυταί ουδεμίαν παρουσιάζουν βασιμότητα και ουδαμόθεν τυγχάνουν επιβεβαιώσεως".

Μπράβο συνέπεια την 23.10.1960 ο φιλοδοξών τότε να αναλάβει την ηγεσία της δεξιάς (ΕΡΕ), ως διάδοχος του Κ. Καραμανλή, "Γέρος της Δημοκρατίας» Γ. Παπανδρέου!!
Το 1961, αφού προηγουμένως συνέπραξε με την ΕΡΕ στην κατάρτιση και ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου, εκήρυξε τον «ανένδοτο αγώνα» κατά της δεξιάς για τις εκλογές του 1961 τα οποίες έχασε από την δεξιά!!
Δημοσίευση σχολίου