ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Google+ Badge

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

SITE METER

21.2.10

ΓΝΗΣΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΥΝΟΥΧΟΥ

Αντιγράφω από τον Ασμοδαίο της 30 Μαρτίου 1875.

«Οι κ.κ. Νομάρχαι συγχαρέντες τηλεγραφικώς την Κυβέρνησιν δια την επιτευχθείσαν εσχάτως απαρτίαν της Βουλής, ενθυμίζουσι τον υπό του Ζωναρά αναφερόμενον βυζαντινόν εκείνον κόλακα, συγχαρέντα έγγαμον ευνούχον επί τη αποκτήσει γ ν η σ ί ο υ τέκνου.»

Αθάνατε Εμμανουήλ Ροϊδη εξακολουθείς να μας τέρπεις σε καιρούς χαλεπούς!!
Τότε τουλάχιστον οι περί απαρτίας της Βουλής διατάξεις, αν και αυστηρότερες, ετηρούντο!!
Δημοσίευση σχολίου